Reference


V současné době provádíme:


 1. Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha, vyhotovení geodetického podkladu pro projekt PPK  (SŽDC, s.o.).
 2. Geodetické zaměření vodních toků v povodí Berounky (Sweco Hydroporojekt a.s.)

Vybrané reference geodetické kanceláře DeltaG:


 1. Geodetické práce při zakládání staveb pro PRAGIS, a.s. (2004-2019)
 2. Geodetické práce při realizaci zabezpečovacích a sdělovacích zařízení na železnici pro AŽD Praha s.r.o. (2009-2019)
 3. Zaměření osy koleje, zaměření a zpracování mapových podkladů železničních tratí pro SŽDC, s.o. (2012-2019)
 4. Zaměření rybníků včetně určení mocnosti a kubatur sedimentů při použití plavidla pro projekční firmu IPM a jednotlivé obce (2008 – 2018)
 5. Geodetické zaměření lokality Sokolská, Zámečnická v Olomouci pro projekt tramvajových tratí (Metroprojekt Praha a.s - 2018)
 6. Zaměření společných prostor bytových domů s následným výpočtem výměr (Městská část Praha 4  - 2018)
 7. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Praha 2 – Karlov – zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného stavu (PLÁN PLUS, s.r.o.- 2016)
 8. TRAMVAJOVÁ TRAŤ MODŘANYLIBUŠ zaměření a zpracování mapových podkladů pro projekt stavby nové tramvajové trati. (Metroprojekt Praha a.s - 2016)
 9. Sledování posunů koruny hradební zdi – Restaurant Bastion Pratur (2015).
 10. TRAMVAJOVÁ TRAŤ NUSLE – SPOŘILOV - zaměření a zpracování mapových podkladů pro projekt rekonstrukce. (Metroprojekt Praha a.s 2014)
 11. Rekonstrukce žst. STARÁ PAKA -  kompletní geodetické práce, výkon funkce ÚOZI (2011-2013)
 12. Metropolitní univerzita Praha 10 - zaměření a zpracování stavební dokumentace (2012)
 13. Zaměřování bytových a nebytových jednotek na území Jižního města, městské části Praha 11 pro prohlášení vlastníka (Jihoměstská majetková, a.s. 2011 - 2012)
 14. Zdice – Příbram – vybudování sítě bodů ŽELEZNIČNÍHO BODOVÉHO POLE v 1. a 2. třídě přesnosti (2010 – AŽD Praha, s.r.o.)
 15. TRAMVAJOVÁ TRAŤ MOST – LITVÍNOV - kompletní zaměření tramvajové trati a inženýrských sítí. (2010 – DP měst Mostu a Litvínova)
 16. ELEKTRÁRNA KOMOŘANY - kompletní geodetické práce při výstavbě externího uhelného hospodářství – komunikace, haly, dopravníky, infrastruktura (2009 -United Energy Invest, a.s.)
 17. DÍVČÍ KÁMEN – zaměření zříceniny hradu (2007)
 18. ELEKTRONICKÉ MÝTO (2006-2008) - kompletní geodetické práce pro projekt a stavbu 37 mýtných bran a jejich elektrických a datových přípojek (mapové podklady, vytyčování, dokumentace skutečného provedení, geometrické plány)
 19. mapové podklady pro dálnici D3 a pražského okruhu SO 514, 510 (2001 - 2009)