Reference

Spolupracujeme s:

Geodetické práce na železnici

 • mapování – DTMŽ – digitální technická mapa železnice
 • budování sítě bodů ŽBP
 • zaměřování zajišťovacích značek
 • zaměřování mostů ve 3D (např. Branický železniční most)
 • mapové podklady pro investiční akce a rekonstrukce

Kompletní geodetický servis na stavbách GSM-R

 • Výkon funkce Autorizovaného zeměměřického inženýra – AZI
 • vytyčování
 • zaměření a zpracování geodetické části DSP dle předpisů SŽ
 • geometrické plány
 • majetkoprávní vypořádání

Geodetické podklady pro rekonstrukce a novostavby

 • tramvajové tratě
 • vozovny
 • vestibuly a eskalátorové tunely metra
 • technické zázemí a větrací objekty metra

Geodetické podklady pro projektování

 • mapové podklady pro rekonstrukce a projekty nových železničních tratí
 • zaměřování železničních mostů ve 3D
 • mapové podklady pro silniční stavby

Zaměření a zpracování podkladů pro projekty rekonstrukcí

 • Nemocnice Na Bulovce
 • opěrné zdi Kramářovy vily
 • zaměření a zpracování stavebních dokumentací krovů
 • zaměření a zpracování stavebních dokumentací bytových domů a školských zařízení

Zaměření vodních toků a hlavních objektů

 • povodí Berounky
 • povodí Vltavy
 • povodí Labe

Geodetické podklady pro projektování ve 3D

 • mapové podklady pro rekonstrukce a projekty komunikací
 • digitální modely terénu

Geodetický servis při zakládání staveb

 • Výkon funkce Autorizovaného zeměměřického inženýra – AZI
 • vytyčovací síť, umístění stavby
 • vytyčování pilot, záporových stěn
 • sledování posunů a deformací
 • zaměření skutečného provredení, vyhodnocení odchylel od projektu

Geodetické práce při výstavbě lodního výtahu vodní nádrže Orlík

 • vytyčovací síť
 • zaměření konstrukcí hráze návodné a vzdušné strany
 • vytyčení a rektifikace dráhy lodního výtahu na návodné a vzdušné straně

Geodetický servis na stavbách kabelovodů v prostředí Správy železnic

 • Výkon funkce Autorizovaného zeměměřického inženýra – AZI
 • vytyčování
 • zaměření a zpracování geodetické části DSP dle předpisů SŽ

Geodetický servis při výstavbě sdělovacích a zabezpečovacích zařízení na železnici

 • Výkon funkce Autorizovaného zeměměřického inženýra – AZI
 • vytyčování
 • zaměření a zpracování geodetické části DSP dle předpisů SŽ
 • geometrické plány
 • kabelové knihy

Geodetický servis při výstavbě sdělovacích zařízení

 • vytyčování
 • zaměření a zpracování geodetické části DSP
 • kabelové knihy