služby

Speciální práce

Stavební dokumentace

 • zaměření skutečného stavu stavebních objektů
 • zaměření krovů
 • digitální a papírová stavební dokumentace 1:50
  • půdorysné řezy
  • svislé řezy
  • pohledy na fasády
 • plochy jednotek pro prohlášení vlastníka
  • podlahové plochy jednotek a jednotlivých místností
  • grafický výstup a tabulková část

Podzemní prostory

 • zaměření skutečného stavu podzemních stavebních objektů
  • technické prostory metra
  • kolektory
  • teplovodní kanály
  • kanalizační přivaděče
 • digitální a papírová dokumentace 2D (půdorysy, řezy)
 • digitální dokumentace ve 3D

Zaměření mostů

 • zaměření skutečného stavu mostních objektů
  • železniční
  • silniční
  • technologické
  • lávky pro pěší
 • digitální dokumentace ve 3D

Sledování posunů a deformací

Dlouhodobý i krátkodobý monitoring posunů a deformací

 • měření poklesů
 • měření náklonů
 • sledování horizontálních posunů konstrukcí
 • sledování změn tvaru konstrukcí
 • monitoring ve 3D

Při použití špičkových přístrojů a aplikací speciálních technologií dosahujeme výsledků,  jejichž přesnost a vypovídající schopnost je na hranici možností našeho oboru.

V této oblasti máme letité zkušenosti z realizace mnoha zajímavých projektů, jako např. „Sledování konstrukcí stanic metra včetně eskalátorových tunelů“

Jeřábové dráhy

 • zaměřování všech typů jeřábových drah při využití přesných geodetických přístrojů a specielních přípravků
 • výpočet geometrických parametrů jeřábové dráhy, grafické vyhodnocení
 • asistance při rektifikaci jeřábové dráhy